.:: Cảm nhận cho bài Cạm Bẫy Tình Yêu (Kiếp Đa Tình)::.
1. [bimat-26/08/2006]  Bài này thật cảm động!
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung