.:: Cảm nhận cho bài Tình không phôi phai::.
1. [Vô danh-05/04/2008]  bai hat rat dac sac va day y nghia. Thuy Lam hat rat hay.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung