.:: Cảm nhận cho bài Chú mèo siêu dẻo::.
1. [booyah-21/07/2007]  me. toi" nhu quy?, hem thi" j` hit"
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung