Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h | Diễn đàn |
Diễn đàn Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay Online :: Trợ giúp
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

Trợ giúp
Đăng ký v đăng nhập
Tại sao tôi không thể đăng nhập ?
Tại sao tôi cần phải đăng ký ?
Thế n o l đăng nhập tự động ?
Tôi có thể truy cập một cách bí mật được không ?
Tôi có thể lấy lại mật khẩu khi bị mất ?

Giao diện v các tuỳ chọn
L m thế n o để thay đổi các tuỳ chọn ?
Thay đổi cách hiển thị thời gian ?
Tôi có thể kèm hình ảnh đại diện v o b i viết ?
Tôi có thể gửi e-mail trên diễn đ n ?

Các vấn đề về gửi b i viết
L m thế n o để gửi, chỉnh sửa hay xoá b i viết ?
Một số chú ý nho nhỏ khi gửi b i

Dạng thức v định dạng b i viết
BBCode l gì ?
Có thể nhúng mã HTML v o b i viết ?
Smileys l gì ?
Những kiểu chủ đề đặc biệt
Chủ đề bị khoá ?

Quyền hạn truy cập v nhóm l m việc
Công việc của quản trị mạng ?
Công việc của Ban điều h nh ?
Nhóm l m việc l gì ?

Tin nhắn riêng tư
Tôi không thể gửi được tin nhắn !
Tôi phải l m gì khi nhận được tin nhắn hay e-mail phá rối từ diễn đ n ?

 

Đăng ký v đăng nhập
Tại sao tôi không thể đăng nhập ?
Bạn đã đăng ký hay chưa ? Bạn phải đăng ký trở th nh th nh viên của diễn đ n rồi mới có thể đăng nhập. Nếu đã l th nh viên, các lý do khiến bạn không đăng nhập được có thể l t i khoản không hoạt động do chưa được kích hoạt, do Ban điều h nh tạm thời ngưng dịch vụ hoặc do nhập chưa đúng username v password của t i khoản.
Chuyển lên trên
Tại sao tôi cần phải đăng ký ?
L th nh viên chính thức, bạn sẽ có đầy đủ quyền lợi của một th nh viên trong cộng đồng, được đối xử công bằng như mọi th nh viên khác (gửi b i ở các hộp tin được phép, tham gia v o những nhóm l m việc, chọn hình ảnh đại diện, gửi tin nhắn, e-mail.v.v..) v được cung cấp những dịch vụ tốt nhất m chúng tôi có thể đem lại cho bạn.
Chuyển lên trên
Thế n o l đăng nhập tự động ?
Khi bạn cho phép chức năng n y hoạt động, mỗi lần bạn truy cập v o diễn đ n sẽ không cần phải nhập username v password, các thông tin cần thiết n y sẽ được sử dụng lại từ lần truy cập trước. Ở những nơi công cộng, bạn không nên sử dụng chức năng n y bởi người khác có thể dùng t i khoản của bạn để truy cập v o diễn đ n v thực hiện những h nh vi không chính đáng.
Chuyển lên trên
Tôi có thể truy cập một cách bí mật được không ?
Bạn có thể cho phép chức năng n y hoạt động tại phần Thông tin cá nhân, sẽ không ai biết bạn đang truy cập ngoại trừ Ban điều h nh v chính bạn.
Chuyển lên trên
Tôi có thể lấy lại mật khẩu khi bị mất ?
Mật khẩu của bạn đã được mã hoá rất kĩ lưỡng, ngay đến cả Ban điều h nh cũng không thể giúp bạn lấy lại được mật khẩu cũ, tuy nhiên chúng tôi có thể gửi cho bạn mật khẩu mới qua e-mail khi bạn cho chức năng Quên mật khẩu hoạt động.
Chuyển lên trên

Giao diện v các tuỳ chọn
L m thế n o để thay đổi các tuỳ chọn ?
Bạn có thể thay đổi các tuỳ chọn cũng như thông tin về bản thân như tên thật, ng y sinh, địa chỉ e-mail, mật khẩu .v.v.. trong phần Thông tin cá nhân.
Chuyển lên trên
Thay đổi cách hiển thị thời gian ?
Chức năng n y giúp bạn dễ d ng theo dõi những b i viết mới v tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng, bạn c thể thay đổi múi giờ cho phù hợp trong phần Thông tin cá nhân. Sau đây l những tham số thay đổi việc hiển thị thời gian:

 • a - "am" hay "pm"
 • A - "AM" hay "PM"
 • d - Ng y trong tháng (2 chữ số) vd: "01" đến "31"
 • D - Ng y trong tuần dạng thu gọn 3 kí tự, vd: "Fri"
 • F - Tháng đầy đủ, vd: "January"
 • g - Hiển thị 12 giờ, một chữ số, vd: "1" đến "12"
 • G - Hiển thị 24 giờ, một chữ số, vd: "0" đến "23"
 • h - Hiển thị 12 giờ, hai chữ số, vd: "01" đến "12"
 • H - Hiển thị 24 giờ, hai chữ số, vd: "00" đến "23"
 • i - Hiển thị phút với hai chữ số, vd: "00" to "59"
 • j - Ng y trong tháng không có chữ số 0 ở đầu, vd: "1" đến "31"
 • l - Ng y trong tuần, viết đầy đủ, vd: "Friday"
 • m - Tháng có 2 chữ số, vd: "01" đến "12"
 • M - Tháng dạng thu gọn 3 kí tự, vd: "Jan"
 • n - Tháng không có chữ số 0 ở đầu, td: "1" đến "12"
 • s - Giây (2 chữ số), vd: "00" to "59"
 • Y - Năm với 4 chữ số, vd: "1999"
 • y - Năm với 2 chữ số, vd: "99"
 • z - Ng y của năm, vd: "0" đến "365"

  Chuyển lên trên
 • Tôi có thể kèm hình ảnh đại diện v o b i viết ?
  Bạn có thể cho phép chức năng n y hoạt động tại phần Thông tin cá nhân, tuỳ theo quy định của Ban điều h nh m bạn có thể sử dụng ảnh có sẵn trong thư viện, từ một website khác hay gửi ảnh riêng lên diễn đ n.
  Chuyển lên trên
  Tôi có thể gửi e-mail trên diễn đ n ?
  Bạn có thể sử dụng chức năng n y nếu Ban điều h nh cho phép v người bạn muốn gửi e-mail tới đồng ý tiếp nhận e-mail từ th nh viên khác. Bạn hãy bấm v o nút gửi e-mail cho th nh viên ở dưới mỗi b i viết của họ để gửi e-mail cho người đó.
  Chuyển lên trên

  Các vấn đề về gửi b i viết
  L m thế n o để gửi, chỉnh sửa hay xoá b i viết ?
  Các th nh viên chính thức hoặc khách viếng thăm sẽ được gửi b i trên những hộp tin tương ứng m Ban điều h nh cho phép, mỗi th nh viên có quyền chỉnh sửa hoặc xoá b i viết của mình.
  Bạn có thể gửi kèm chữ kí theo b i viết, mặc định về tuỳ chọn n y có thể thay đổi ở phần Thông tin cá nhân.
  Chuyển lên trên
  Một số chú ý nho nhỏ khi gửi b i
  - Bạn có thể gửi kèm bình chọn theo chủ đề mới khởi tạo.
  - Có những diễn đ n chuyên đề đặc biệt khi được Ban điều h nh cho phép, bạn mới có khả năng gửi b i hoặc trả lời.v.v..
  Chuyển lên trên

  Dạng thức v định dạng b i viết
  BBCode l gì ?
  BBCode l những mã HTML đặc biệt được người phát triển xây dựng giúp bạn có thể dễ d ng định dạng văn bản trong quá trình soạn thảo. Bạn có quyền sử dụng chức năng n y hay không phụ thuộc v o Ban điều h nh.
  Chuyển lên trên
  Có thể nhúng mã HTML v o b i viết ?
  Câu trả lời l không vì sự an to n tuyệt đối cho diễn đ n, các hacker sẽ không thể chèn được chương trình hay virus v o để gây rối.
  Chuyển lên trên
  Smileys l gì ?
  Smileys hay Emoticons l các biểu tượng thể hiện cảm xúc cùng với b i của bạn, khiến cho nội dung thêm phần phong phú v hấp dẫn, bạn có thể chọn để chèn các biểu tượng đó khi nhấn v o các hình ảnh tương ứng m bạn thích, nó sẽ được tự động chuyển th nh mã v hiển thị khi xem b i viết.
  Chuyển lên trên
  Những kiểu chủ đề đặc biệt
  Khi cần thông báo tới th nh viên những thông tin cần thiết hay để gây chú ý, nếu được cấp quyền, bạn có thể sử dụng các định dạng b i viết như: Thông báo chung, Thông báo, Sticky..
  Chuyển lên trên
  Chủ đề bị khoá ?
  Những chủ đề cãi vã tranh luận thiếu nghiêm túc sẽ bị người thuộc Ban điều h nh khoá lại, các th nh viên khác không thể tiếp tục tham gia chủ đề như l trả lời hay tham gia bình chọn.
  Chuyển lên trên

  Quyền hạn truy cập v nhóm l m việc
  Công việc của quản trị mạng ?
  Đây chnh l người có quyền cao nhất trong hệ thống, có thể tác động đến mọi th nh phần thông tin trong diễn đ n như CSDL hệ thống các diễn đ n, thông tin th nh viên, đặt quyền truy cập cho các th nh viên, tạo nhóm l m việc.v.v..
  Chuyển lên trên
  Công việc của Ban điều h nh ?
  Đây l những người sẽ trực tiếp quản lý thông tin trên diễn đ n, th nh viên Ban điều h nh có thể chỉnh sửa, xoá, chuyển hoặc chia lại chủ đề, b i viết trong các diễn đ n m mình có quyền điều khiển.
  Chuyển lên trên
  Nhóm l m việc l gì ?
  Việc lập ra các nhóm chính l để các th nh viên có thể tập hợp nhau lại sinh hoạt theo các CLB sở thích riêng hoặc hoạt động riêng trên mặt trận tủ của mình, mặt khác đây cũng chính l hình thức giúp Ban điều h nh dễ d ng hơn trong việc quản lý hoạt động của các th nh viên khi phân bổ nhiệm vụ xuống tới nhóm trưởng của các nhóm.
  Đối với các nhóm mở, nếu muốn bạn có thể yêu cầu tư cách th nh viên.
  Chuyển lên trên

  Tin nhắn riêng tư
  Tôi không thể gửi được tin nhắn !
  Để sử dụng chức năng n y, bạn cần phải đăng nhập với tư cách một th nh viên v Ban điều h nh cho phép sử dụng chức năng nhắn tin trên diễn đ n.
  Chuyển lên trên
  Tôi phải l m gì khi nhận được tin nhắn hay e-mail phá rối từ diễn đ n ?
  Bạn phải lập tức thông báo ngay cho Ban điều h nh biết để cách ly kẻ phá rối hoặc sử dụng những biện pháp phù hợp để ngăn chặn những h nh vi phá rối.
  Chuyển lên trên

  Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]

  Chuyển đến 

  

  Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử - Kiến Thức Ngày Nay Online
  Số giấy phép: 395/GP-BVHTT, cấp ngày: 18/09/2002. Tổng biên tập: TS Nguyễn Thị Kim Ửng
  - Chủ biên: Hàn Tấn Quang
  Ghi rõ nguồn 'kienthucngaynay.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Trụ sở tòa soạn: 16 Trần Quý Khóach P.Tân Định Q.1 Tp.HCM
  Liên hệ quảng cáo: Công ty TNHH TM - DV Ân Minh - 221/2 Trần Quang Khải P.Tân Định Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (848) 62911952 - Fax: (848) 62911951
  Email: kienthucngaynay.vn@gmail.com - Website: www.anminh.com - Facebook: www.facebook.com/TapChiKienThucNgayNay | BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO |